Col·lecció

La col·lecció «Summa Aetatis» té els mateixos objectius que la col·lecció «Aetas», però inclou obres que, per la seva magnitud, requereixen un format més generós. Les traduccions van sempre acompanyades del text original i d’una introducció a cura d’un especialista. Els llibres d’aquesta col·lecció es presenten amb una enquadernació en cartoné.


Últim títol publicat:

Odes
Horaci
Traducció de Jaume Juan Castelló
ISBN: 978-84-16948-49-9
Data de publicació: març del 2020
Pàgs. 464Horaci
Traducció de Jaume Juan Castelló
Pàgs. 464
Homer
Estudis introductoris de Jaume Pòrtulas i Francesc J. Cuartero
Notes i índex de noms de Joan Alberich
Traducció de Montserrat Ros
Pàgs. 1168
Petroni
Traducció de Sebastià Giralt
Pàgs. 448
Introducció de Joan Casas
Traducció de Roser Homar / Esther Artigas
Pàgs. 416
Traducció de Jaume Pòrtulas / Sergi Grau
Pàgs. 934
1