Col·lecció

La col·lecció «Summa Aetatis» té els mateixos objectius que la col·lecció «Aetas», però inclou obres que, per la seva magnitud, requereixen un format més generós. Les traduccions van sempre acompanyades del text original i d’una introducció a cura d’un especialista. Els llibres d’aquesta col·lecció es presenten amb una enquadernació en cartoné.


Últim títol publicat:

Epigrames
Marcial
Traducció de Jaume Juan Castelló
ISBN: 978-84-16948-81-9
Data de publicació: maig del 2022
Pàgs. 1136Marcial
Traducció de Jaume Juan Castelló
Pàgs. 1136
Ovidi
Introducció de Pere Fàbregas
Traducció d'Esther Artigas
Pàgs. 488
Introducció de Jaume Pòrtulas
Traducció d'Àngel Martín
Pàgs. 664
Horaci
Traducció de Jaume Juan Castelló
Pàgs. 464
Homer
Estudis introductoris de Jaume Pòrtulas i Francesc J. Cuartero
Notes i índex de noms de Joan Alberich
Traducció de Montserrat Ros
Pàgs. 1168
Petroni
Traducció de Sebastià Giralt
Pàgs. 448
1 2