Notícies

En vista del dubte que ens ha plantejat un bon lector adesiarenc sobre la transcripció del terme yiddish, hem demanat a en Manuel Forcano que ens faci cinc cèntims. Aquí teniu la seva sàvia resposta:

La transcripció del terme yiddish, que s’allunya de la comunament acceptada jiddisch al DIEC i al DGLC en català, té la voluntat de permetre al lector català llegir el terme en la seva pronúncia original a partir de grafies que sap i pot pronunciar. És una manera de «traduir» la grafia del nom d’aquesta llengua judeo-alemanya, de la mateixa manera que nosaltres no diem que a Anglaterra es parla English, sinó anglès, o que a Síria es parla al-Arabiyya, sinó àrab. Els noms dels idiomes, si no tenen traducció o tradició en català, com és el cas que ens ocupa, s’han de presentar en grafies pronunciables i fàcilment recognoscibles en la nostra llengua, i no deixar-les en original, com seria el cas de jiddisch. El terme yiddish correspon tant a la transcripció exacta del nom d’aquesta llengua en hebreu com a la versió estàndard, moderna i més estesa del nom del judeo-alemany en àmbit lingüístic anglès, atès que encara avui la màxima concentració de parlants d’aquesta llengua es troba a Amèrica, i són ells mateixos que han transcrit així el nom de la seva llengua. L’opció del traductor, així com de l’editor d’Adesiara, ha estat presentar el nom de la llengua yiddish en aquests termes a fi de facilitar al lector tant la pronúncia correcta del terme com de visualitzar-lo en la grafia més estesa i acceptada del seu nom. Hi ha molts tipus de rigor, i hem optat pel d’ajudar al lector a llegir i a reconèixer fàcilment, tranquil·lament, modernament, el nom d’aquest parlar.    Manuel Forcano