Premsa

Jordi Galves / La Vanguardia / 29 d'abril del 2009