Premsa

Teresa Costa-Gramunt / L'eco de Sitges / 9 de novembre del 2012