Premsa

Teresa Costa-Gramunt / L'Eco de Sitges / 25 de gener del 2013