Premsa

Teresa Costa-Gramunt / Diari de Vilanova / 14 de març del 2013