Premsa

Teresa Costa-Gramunt / L'Eco de Sitges / 3 de maig del 2013