Premsa

Teresa Costa-Gramunt / L'eco de Sitges / 2 d'agost del 2013