Premsa

Carles Duarte i Montserrat / Diari de Girona / 22 de desembre del 2013