Premsa

Josep Massot / La Vanguardia / 19 d'octubre del 2014